Voor voorschoolse instellingen

Om taal te leren zijn jonge kinderen afhankelijk van wat zij om zich heen horen. Boeken zijn bij uitstek geschikt om meer taal in het leven van kinderen te brengen. Voorlezen is daarom belangrijk. Het prikkelt de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.

Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, zijn meer gemotiveerd om te leren lezen en hebben meer succes op school dan kinderen die niet of weinig voorgelezen worden.

Speciaal voor voorschoolse instellingen heeft de Bibliotheek een gevarieerd aanbod aan collecties, projecten en programma’s om het plezier in lezen en de vroege taalontwikkeling te bevorderen.

Boekideeën

Op de website van BoekStart voor professionals vind je veel Boekideeën: progamma's voor het werken met prentenboeken op de groep. 

Boekjes & Babbels

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hen heel veel plezier! Vandaar dat de Bibliotheek Veldhoven regelmatig activiteiten organiseert voor jonge kinderen, zoals Boekjes & Babbels. Tijdens elke bijeenkomst van Boekjes & Babbels staat een ander thema en prentenboek centraal. 

Webshop

Binnenkort vind je hier de link naar de webshop om activiteiten, diensten en producten te bestellen voor voorschoolse instellingen.

Themacollecties kun je in de tussentijd aanvragen via het online formulier.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen.

Nieuwsbrieven

BoekStart biedt een nieuwsbrief voor professionals en een digitaal magazine voor ouders/opvoeders.
BiebBabbeltje is de digitale nieuwsbrief van de Bibliotheek Veldhoven voor medewerkers van voorschoolse instellingen. 

BoekStart voor baby's

Ouders ontvangen een brief met BoekStartbon van de gemeente Veldhoven wanneer hun baby een paar maanden oud is. Hiermee kunnen ze in de Bibliotheek een BoekStartkoffertje en een gratis Bibliotheekpas ophalen voor het lenen van babyboekjes.

BoekStart in de Kinderopvang

BoekStart in de Kinderopvang is een landelijk programma waarbij de kinderopvang en de bibliotheek samenwerken met als doel: meer plezier in (voor)lezen en wijzer met media.

Interesse? Neem contact op met Team Jeugd & Onderwijs: tel: 040 368 69 83, e-mail: jeugd@bibliotheekveldhoven.nl.