Taalcafé

Wil je beter Nederlands leren spreken? Iedere dinsdagavond én donderdagmorgen is het Taalcafé Veldhoven geopend. Hier kun je in een prettige omgeving met elkaar praten over allerlei onderwerpen.

Wat is het Taalcafé?

Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Oefenen is daarom belangrijk. Het is de beste manier om de taal te leren. In het Taalcafé ontmoet je andere mensen die ook Nederlands willen leren. In een gezellige sfeer praat je met elkaar over gewone dingen zoals werk, eten en drinken, hobby’s en gezondheid. In het Taalcafé word je ontvangen door vrijwilligers van Cordaad Welzijn. Zij begeleiden de gesprekken.

Voor wie is het Taalcafé?

Het Taalcafé is voor volwassenen vanaf 18 jaar, die graag Nederlands willen leren. Er is geen opvang voor kinderen. Het is dus belangrijk dat je dit zelf regelt.

Wanneer is het Taalcafé open?

Het Taalcafé is elke dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur en elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur open. Deelname is gratis. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Veilig Taalcafé

Het Taalcafé start weer vanaf donderdag 2 juli. We willen graag dat het Taalcafé veilig is voor iedereen. Daarom vragen we je om deze regels te respecteren:

• Blijf thuis als je verkouden bent of koorts hebt. Ook als iemand bij jou in huis deze klachten heeft.
• Hou een veilige afstand (1,5 meter) van de andere deelnemers en de vrijwilligers.
• Breng je eigen fles water of andere drankjes mee.
• Kom op tijd!

In English

Do you want to learn to speak Dutch better? The 'Taalcafé' (Language Café) Veldhoven is open every Tuesday evening and Thursday morning. Here you can talk in a pleasant environment about all kinds of topics.

What is the Taalcafé?

Dutch is a difficult language to learn. Practicing is therefore important. It is the best way to learn the language. In the Taalcafé you will meet other people who also want to learn Dutch. In a cozy atmosphere you talk to each other about ordinary things such as work, food and drink, hobbies and health. In the Taalcafé you will be received by volunteers from Cordaad Welzijn. They supervise the conversations.

Who is the Taalcafé for?

The Taalcafé is for adults from 18 years old, who would like to learn Dutch. There is no babysitter for children. It is therefore important that you arrange this yourself.

When is the Taalcafé open?

The Taalcafé is open every Tuesday from 6:30 PM to 8:00 PM and every Thursday from 10:30 AM to 12:00 PM. Participation is free. You don't have to sign up in advance.

A safe Taalcafé

The Taalcafé will start again on Thursday 2 July. We want the Taalcafé to be safe for everyone. Therefore, we ask you to respect the following rules:

• Stay at home if you have cold symptoms or a fever. Or if someone at home has these complaints.
• Keep a safe distance (1,5 meters) from other participants and volunteers.
• Bring your own bottle of water or a drink.
• Be on time!