Spanish storytelling

23 september 2023, van 14:00 tot 14:30 | Bibliotheek Veldhoven

Kosten: Gratis, aanmelden

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Bienvenidos niños! Voorlezen in het Spaans voor jonge kinderen vanaf 2 jaar met aansluitend een verwerkingsactiviteit.

Elke voorleessessie duurt 30 minuten en is helemaal in het Spaans. Er wordt één verhaal voorgelezen en er wordt over het verhaal gepraat. Aansluitend is er een activiteit die bij het verhaal past, bijvoorbeeld iets knutselen. Hierdoor wordt de woordenschat uitgebreid.

Praktische informatie

  • Spanish storytelling is bedoeld voor jonge kinderen vanaf 2 jaar en hun (groot)ouders.
  • Entree is gratis, wel vooraf even aanmelden. Dit kan door het bestellen van een gratis ticket via onderstaande knop. 
  • Bestel net zoveel tickets als het aantal personen dat deelneemt (volwassenen + kinderen).

Aanmelden

En español

Bienvenidos niños! Lectura en español para niños pequeños a partir de 2 años, seguida de una actividad de procesamiento.

Cada sesión de lectura tiene una duración de 30 minutos y es íntegramente en español. Se lee una historia y se comenta la historia. Luego hay una actividad que se ajusta a la historia, por ejemplo, la elaboración de algo. Esto amplía el vocabulario.

Información práctica

  • La narración en español está destinada a niños pequeños a partir de los 2 años y sus (abuelos) padres.
  • La entrada es gratuita, pero regístrese con anticipación. Puede hacer esto solicitando un boleto gratis a través del botón a continuación.
  • Solicite tantas entradas como participantes (adultos + niños).

Inscribirse