KennisMakers: De mens als monument

Dinsdag 19 september 2023, van 19:00 tot 20:30 | Bibliotheek Veldhoven

Kosten: Gratis na aanmelding

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Ton Sliphorst laat je kennis maken met de werkwijze in de werkgroep Mondelinge Bronnen van Erfgoedhuis Veldhoven. Zij verzamelen levensverhalen van mensen die lange tijd in Veldhoven woonden of werkten.

We kijken naar de wijze waarop deze gesprekken door de werkgroep voorbereid en gevoerd worden en krijgen een indruk van de informatie die verzameld wordt over het leven in de afgelopen decennia.

Het doel van de lezing is deze ervaringen en werkwijze te delen met een grotere groep belangstellenden, in de hoop dat zij geïnspireerd worden om zelf in eigen familie- of vriendenkring ook met iemand gesprekken te gaan voeren. In de tweede bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we samen luisteren en kijken naar fragmenten van de gesprekken die door de ‘grotere groep’ gevoerd zijn. Ook ervaren we samen het nut van de historiografische toets, waarin we terugkoppelen vanuit de werkwijze van historici.

Oral history

Oral history is de internationaal gehanteerde term voor deze methode. Historici gaan ervan uit, dat zij in dit soort gesprekken vanwege hun kennis over het verleden beter kunnen volgen waar de ‘verteller’ het over heeft. Bovendien hanteren zij een schema van hoofd- en sub thema’s, om houvast te hebben bij de vragen. Hoofdthema’s zijn: werk en inkomen, cultuur, fysieke omstandigheden en persoonlijke ervaringen. Daarnaast vragen zij de vertellers om foto’s en andere documenten uit hun eigen leven, waarmee het levensverhaal geïllustreerd kan worden.

We gaan onze werkwijze stapsgewijs illustreren met gespreksopnames, foto’s en documenten uit meerdere gesprekken en zullen ook voorbeelden geven van delen van gespreksverslagen.

Foto's: Ton Sliphorst in gesprek met Wim de Greef in 2022.

Praktische informatie

  • Deelname is gratis.
  • Graag van tevoren aanmelden via onderstaande knop.

Aanmelden

Foto: Sigarenmakers bij Duc George omstreeks 1930.

Over Erfgoedhuis Veldhoven

De lezing wordt georganiseerd door Erfgoedhuis Veldhoven in samenwerking met de Bibliotheek Veldhoven. Het doel van Erfgoedhuis Veldhoven is het bevorderen van de belangstelling voor en kennis over de geschiedenis in het algemeen en van Veldhoven in het bijzonder. Daarnaast maakt Erfgoedhuis Veldhoven zich hard voor het beschermen en het behoud van het Veldhovens erfgoed. Ze doen dit met onder meer lezingen, cursussen, excursies en met de heemkamer, gevestigd in de Bibliotheek Veldhoven, waar allerlei informatie is verzameld.

Over Kennismakers

Deze activiteit is onderdeel van het project KennisMakers van de Bibliotheek Veldhoven. Heb jij ook een jarenlange passie die je graag wilt delen met anderen? Specifieke kennis op een bepaald gebied die ook voor anderen boeiend kan zijn? Ga dan de uitdaging aan om als KennisMaker in de Bibliotheek anderen te laten delen in jouw kennis.

Meer informatie over Kennismakers