Spanish storytelling online

29 mei 2021, van 14:00 tot 14:15 | Online, via Webinar Geek

Kosten: Gratis

Speciaal voor alle Spaanstalige kinderen houden Violeta en Teo of Lourdes van Mini Lectores een online voorleessessie in het Spaans voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Elke voorleessessie duurt ca. 10 minuten en is helemaal in het Spaans. Er wordt één verhaal voorgelezen en er wordt over het verhaal gepraat. Hierdoor wordt de woordenschat uitgebreid.

Deelname is gratis, meld je wel van tevoren aan!

En español

Especialmente para todos los niños de habla hispana, Violeta y Teo o Lourdes de Mini Lectores realizan una sesión de lectura online en español para niños de 2 a 4 años.

Cada sesión de lectura dura aproximadamente 10 minutos y es íntegramente en español. Se lee una historia y se comenta la historia. Esto amplía el vocabulario.

La participación es gratuita, ¡pero regístrese con anticipación!