Psysalon: Schulden en stress

16 september 2019, van 20:00 tot 22:00

Kosten: Gratis na aanmelding

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Met het doel mensen, naasten en betrokkenen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en te inspireren organiseren GGzE en Cordaad een aantal bijeenkomsten onder de naam Psysalon.

Iedereen kan financiële problemen krijgen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens betalingsproblemen. Dat zijn 1,5 miljoen huishoudens. De gevolgen reiken ver, van stress tot erger. Benieuwd naar dit onderwerp? Bezoek de Psysalon over Schulden en stress.

De oorzaken van financiële problemen zijn divers: werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, of teveel geld uitgeven door verslaving. Voor je het weet zie je door de bomen het bos niet meer en raak je door de slechte financiën verder in de problemen.

Praten helpt

Te weinig mensen met betalingsproblemen maken gebruik van hulpverlening. Het is moeilijk om iemand te vertellen dat je schulden hebt. Toch is het heel belangrijk. Men weet klaarblijkelijk niet wanneer financiële problemen dusdanig ernstig zijn, dat men er zelf niet meer uitkomt en hulp noodzakelijk is. Zie je het door je financiële problemen niet meer zitten. Praat er dan over, bijvoorbeeld met je huisarts. Een financiële situatie die naar je idee uitzichtloos is, kan zelfs leiden tot depressieve klachten.

Psysalon

Met het doel om mensen en naasten met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en te inspireren organiseert Cordaad en GGzE op initiatief van gemeente Veldhoven een aantal bijeenkomsten onder de naam ‘Psysalon’. Wil van der Laak (Bureau Sociaal Raadslieden) is gespreksleider tijdens deze avond.

Psysalon is voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema maar in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij de Psysalon mag iedereen aansluiten en iedereen heeft recht van spreken. 

Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is gratis na aanmelding en er staat koffie en thee klaar. Aanmelden kan via het bestellen van een gratis ticket.