Psysalon: Waanzinnige realiteit

4 februari 2019, van 19:30 tot 22:00

Kosten: Gratis

Met het doel mensen, naasten en betrokkenen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en te inspireren organiseren GGzE en Cordaad een aantal bijeenkomsten onder de naam Psysalon. Het onderwerp van deze bijeenkomst is psychose en schizofrenie.

Van schizofrenie is sprake als je een langdurige psychose of meerdere psychosen hebt doorgemaakt en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert. Een psychose is een toestand waarbij je contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is. Je ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er voor anderen niet zijn. Of je bent ervan overtuigd dat je wordt achtervolgd. Mensen in een psychose leven in hun eigen werkelijkheid.

Schizofrenie is niet zeldzaam. De aandoening komt bij bijna 1% van de Nederlandse bevolking voor. Dit komt neer op ruim 130.000 Nederlanders die ooit in hun leven schizofrenie krijgen. Schizofrenie openbaart zich vaak voor het eerst tussen je zestiende en dertigste levensjaar. De verschijnselen variëren sterk van persoon tot persoon. Schizofrenie komt bij mannen en vrouwen evenveel voor, maar mannen krijgen het op een gemiddeld jongere leeftijd.

Psysalon

Met het doel om mensen en naasten met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en te inspireren organiseert Cordaad en GGzE op initiatief van gemeente Veldhoven een aantal bijeenkomsten onder de naam ‘Psysalon’. Wil van der Laak (Bureau Sociaal Raadslieden) is gespreksleider tijdens deze avond.

Psysalon is voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema maar in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Bij de Psysalon mag iedereen aansluiten en iedereen heeft recht van spreken. 

Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De toegang is gratis na aanmelding en er staat koffie en thee klaar. Aanmelden kan via het bestellen van een gratis ticket.